DANSK LANDSKAB er en nyopstartet platform for kritisk landskabspraksis. Hensigten er, at skabe rum for aktiviter som udgivelser, udstillinger, ekskursioner og møder, der kan være med til at samle et miljø omkring kritisk landskabspraksis i Danmark.

Aktiviteter
2021 - Visit / Revist - bogudgivelse

Baggrund
Dansk Landskab er inspireret af en nyere, kulturgeografisk definition af landskabsbegrebet, der skelner mellem landskab og sted. Landskabet er i denne definition først og fremmest et udtryk i sig selvet kulturelt fænomen - der er ladet med tilsigtet og utilsigtet betydning. Gennem landskabet kan vi opnå en nødvendig kritisk distance mellem menneske og sted, der gør det muligt, at undersøge, hvordan vi som kultur(er) og enkeltpersoner står i forhold til vores fysiske omgivelser.
Det er ønsket, at samle kritiske praktikere, der arbejder med landskab ud fra forskellige medier og traditioner - f.eks. billedkunst, fotografi, litteratur, musik og arkitektur - og skabe grundlag for samtaler, udveksling, samarbejder og ny praksis på baggrund af konkrete undersøgelser og eksperimenter.

Dansk Landskab er opstartet i 2021 af fotograf Kristian Sæderup.

Kontakt
dansklandskab@gmail.com

+45 20679939